HD CLUB

Spolek Human Dog Coach – Výchova a Výcvik psů, z.s. vznikl s cílem zasvětit zájemce do problematiky správné komunikace mezi psem a psovodem a upevnění jejich vztahu. Staví na mnohaleté činnosti a zkušenosti kouče Radoslava Chlupa, který je zároveň odborným garantem, hlavním lektorem a předsedou spolku.

Klub pořádá různé vzdělávací, osvětové a výcvikové akce v oblasti výchovy psů – od krátkých seminářů pro veřejnost až po několikadenní intenzivní výcvikové kurzy. Smyslem činnosti je především srozumitelné předání a vysvětlení metodiky výchovy a výcviku psa psovodovi, a to s maximálním přihlédnutím k individualitě psa i jeho pána.

Nejpodstatnější pro nás není znalosti a dovednosti mít, ale umět je předat.