Klub

Toužíte po systematické, kontinuální práci se svým psem pod odborným vedením? To je moc dobře! Právě pro Vás a Vám podobné nadšence je tu HD Club. Spolek lidí, kteří chtějí sdílet své zkušenosti s výchovou a výcvikem, kteří jsou nadšení pro HDC metodu a chtějí se v ní dále vzdělávat na seminářích, kurzech, workshopech, víkendoffkách – vše s mnoha bonusy pro členy Klubu!

Velitelem, hybatelem, odborným garantem a psím guru je Radoslav Chlup, jehož metoda výchovy a výcviku (HDC metoda) je postavena na třech základních pilířích:

  • Pětadvacetiletá praxe v kynologii
  • Specializace na vzdělávání veřejnosti
  • Zcela individuální přístup ke každému psovi i páníčkovi

Díky pochopitelnosti, logice a adaptabilitě HDC metody může zlepšit komunikaci se svým psem úplně každý. Radek nejen poradí, ale vše vysvětlí, předvede, aniž by ve Vás vzbudil pocit naprosté neschopnosti 😊

A protože objem práce, počet klientů a poptávek dalece převýšil možnosti jediného, byť velmi výkonného kouče, přizval k sobě spolupracovnici, která má na starosti organizaci akcí a chod klubu a základy výcviku pro nováčky v HDC metodě.

Tereza Válková

Tereza Válková – která je ve výhradní péči Pyrenejského horského psa Montyho (naučil paničku vynalézavosti při hledání motivačního prvku) a landseera Brixiho (který zase poskytl prostor pro zažehnávání strachů a děsů, občas ústícím do srovnání psích protivníků s podlahou).

Mgr. RADOSLAV CHLUP, ACC

Radoslav Chlup

Radoslav Chlup je nejen uznávaným odborníkem v oblasti kynologie (18 let služební kynologie u Policie ČR, řada ocenění v mistrovstvích ČR ve služební kynologii a pachových pracích), ale také mentální kouč a mentor. Své bohaté zkušenosti s výchovou a výcvikem psů tedy umí předat maximálně efektivně, srozumitelně a poutavě, a může tak pomoct klientům k rychlejšímu a přímočarému dosažení vytýčených cílů. Je držitelem certifikátu Associate Certified Coach a absolventem programů CoEdu, Mindset a dalších pro koučování a vzdělávání široké veřejnosti. Koučování lidí i firem se věnuje přes sedm let.

Všichni tři pro vás každý rok připravují:

  • 2 tematická klubová setkání
  • 6 výcvikových víkendoffek
  • workshopy a semináře pro veřejnost
  • výcvikové manuály a materiály

DRUHY ČLENSTVÍ